Skaffa bergvärmepump – kostnader och besparing

Här nedanför hittar du ett utdrag ur en undersökning från 117 villaägare som nyligen bytt värmesystem Uppgifterna gäller byte till bergvärmepump:   Om undersökningen Under åren är det över 2.200 villaägare som skickat efter Värmeguiden. Många av dem berättar vad de bytte till, vad det kostade och hur mycket de sparade. Alla dessa uppgifter har jag sammanställt […]

Läs vidare

Värmeöverföring

Överföring av värme mellan två föremål sker främst på tre sätt, nämligen genom strålning, konvektion eller värmeledning. Strålning Alla föremål med en temperatur över absoluta nollpunkten avger värmestrålning. Atomernas värmerörelse ger upphov till elektromagnetisk strålning. För temperaturer under 600 °C avges strålningen i det infraröda området. Genom att fånga upp värmestrålning med en IR-kamera kan […]

Läs vidare

Värme och temperatur

Du associerar säkert temperatur med varma eller kalla föremål. Temperatur är alltså en jämförelse mellan olika föremål eller system. Du har troligen erfarenhet av att metallföremål i en varm bastu är väldigt varma, men att luften och lavarna är upplevs vara betydligt svalare. Trots att de uppenbarligen har samma temperatur. Det är här värmebegreppet kommer […]

Läs vidare

Verkningsgrad

Verkningsgraden är ett mått på hur mycket energi som tillgodogörs vid en energiomvandling. Verkningsgraden uttrycks som nyttig, användbar energi i förhållande till tillförd energi. Verkningsgrader anges ofta i procent. Ju högre verkningsgrad desto effektivare energiomvandling. Om verkningsgraden är 70 procent innebär det av förlusten (icke användbar energi) är 30 procent. Exempel på hur du räknar med […]

Läs vidare

Energiomvandling och energikvalitet

Energi omvandlas mellan olika energiformer Energiprincipen säger ju att energi inte kan skapas eller förstöras och enbart omvandlas mellan olika energiformer. Det är sant men gäller med vissa förutsättningar. Det är inte all energi som helt låter sig omvandlas till andra energiformer. Mekanisk energi som rörelseenergi kan omvandlas helt och hållet till elektrisk energi. Och […]

Läs vidare

Energi och effekt

Energi och effekt är två olika fysikaliska begrepp. Effekten är hastigheten för energiomvandlingen. Effekten beskriver hur snabbt energiomvandlingen sker. Energi är produkten av effekt och tid Energi = Effekt x Tid Enheter för energi och effekt Energi mäts i grundenheten joule (J). En joule energi är en mycket liten energimängd. Det går till exempel åt […]

Läs vidare

Energiformer

Energiprincipen säger att energi enbart kan omvandlas mellan olika energiformer. El produceras genom att energi omvandlas i flera steg. Kemisk energi i ett bränsle omvandlas till termisk energi (värme) genom förbränning. Den termiska energi överförs till vatten för att producera högtrycksånga. När ångan expanderar i en turbin omvandlas en del av den termiska energin till […]

Läs vidare

Energiprincipen

Energi kan inte skapas eller förbrukas Du känner säkert till energiprincipen, den viktiga naturlagen som säger att energi inte kan skapas och inte förstöras. Det innebär att energimängden i ett system är konstant och energi inte kan förbrukas utan endast omvandlas mellan olika energiformer. Det är alltså ett språkligt misstag att tala om energiproduktion, energiförbrukning […]

Läs vidare

Vad är energi?

Allt som händer innebär att energi omsätts och att energi omvandlas mellan olika former. Energibegreppet är nära förknippat med rörelse, som till exempel massor i rörelse (kinetisk energi), elektriska partiklar i rörelse (elektrisk energi) eller atomer och molekyler i rörelse (termisk energi, värme). Grundprincipen är att energi varken kan skapas eller förstöras – utan enbart omvandlas […]

Läs vidare
1 2 3 7