Energiskolan

Vad betyder allt prat om kWh, värme, energi och effekt? Känner du att du behöver mer grundläggande kunskaper om energi? Undrar du vad effekt är och hur mycket en kilowattimme är? I denna avdelning som vi kallar Energiskolan får du veta allt om energi, energiformer, verkningsgrad, värme, mått och enheter. Om det är något du saknar så […]

Läs vidare

Värmeförluster från varmvatten

Användningen av varmvatten är omkring en tredjedel av den totala vattenanvändningen. Varmvatten kostar energi att värme upp och lagra, men även kallvatten kostar energi efter som värme överförs till vattenledningar, toalettstolar mm. Här är droppande kranar och rinnande wc-stolar viktiga att åtgärda. Varmvatten kan sparas genom att duscha istället för att bada, att duscha kortare […]

Läs vidare

Värmeförluster genom husets fönster

Fönstret är den del av husets klimatskal som har sämst värmeisolering. Måttet på en byggnadsdels isolerförmåga är U-värdet, som anger hur stor värmeeffekt som läcker ut på en kvadratmeter när temperaturskillnaden är en grad. Tvåglasfönster har u-värde på 3,0 W/m²,°C och en normalt isolerad vägg 0,3. Moderna energisnåla treglasfönster har U-värde under 1. Fönster släpper in […]

Läs vidare

Värmeförluster genom husgrunden

Husets grund kan vara platta på mark, krypgrund eller källare. Värmeförlusten genom grunden vid platta på mark är relativt liten eftersom grunden har direktkontakt med marken, som håller 5-8 grader året om. Att vidta energisparåtgärder är svårt och antagligen onödigt. Se upp med krypgrunden Krypgrunden eller plintgrunden gör golvet till en extra yttervägg. Det är […]

Läs vidare

Värmeförluster genom husets väggar

Äldre hus har 10-15 cm isolering i väggarna. Nybyggda hus har ofta mer än 30 cm isolering. Tilläggsisolering av väggar är kostsamt då fasaden ofta ska bytas och fönster behöver ”flyttas ut” för att inte se insjukna ut. Men om man behöver renovera sin fasad är det läge att kolla upp lönsamheten att öka på isoleringen. […]

Läs vidare

Värmeförluster genom taket

Taket är relativt sätt en stor del av husets klimatskal och värmeförlusterna utgör en stor andel av husets totala värmeförlust. Eftersom varm luft stiger är temperaturen ofta högre vid innertaket. Yttertaket är dessutom helt exponerat för den kalla natthimlen. Det ger ökad avkylning på grund av värmestrålning. Detta sammantaget ger att värmeförlusten från taket blir […]

Läs vidare

Värmeförluster genom ventilation

När huset ventileras ersätts inomhusluft av ny frisk uteluft. Uteluften är i princip alltid kallare än inneluften och kommer att värmas upp till den önskade inomhustemperaturen. Detta kräver tillförsel av värme. Spara ventilationsvärme Värmen i frånluften (den inomhusluft som ventileras ut) kan återvinnas genom att använda en värmeväxlare. Värmeväxlaren överför värme från frånluften till tilluften […]

Läs vidare

Var läcker värmen ut och hur stor är värmeförlusten?

Energibesparing förutsätter att du kan kontrollera ditt hus och se var värmeförlusterna finns. Beroende på förutsättningar för just ditt hus kan du göra större eller mindre energisparåtgärder. Här kan du läsa om de större förlustposterna i ett hus och vad du bör tänka på om du ska göra energibesparande insatser. I en villa som behöver […]

Läs vidare

Hur ditt värmebehov på verkas av dina vanor – och ovanor

Hur varmt har du inne egentligen? Tar du halvtimmesduschar? Vi har olika nivåer och krav på vår komfort. Vissa trivs med 18 grader, andra vill ha minst 22 grader inomhus. Du kanske tar ett bad i badkaret varje dag eller så duschar du kanske i två minuter istället. Som du förstår är de egna vanorna […]

Läs vidare

Hur byggfel påverkar ditt värmebehov

Byggfel kan orsaka stora värmeförluster och ska åtgärdas. De fel som kan uppstå är köldbryggor som leder ut värme genom isolerskiktet eller stora otätheter som ger kalldrag. Andra problem med byggfel kan vara att fukt tillåts tränga ut genom isolerskiktet och kondensera vid avkylning. Detta orsakar fuktskador. Kolla köldbryggor med värmekamera Idag finns många företag […]

Läs vidare