Hur ditt värmebehov minskar när du utnyttjar gratisvärmen

Du och din familj avger värme som bidrar till uppvärmningen av huset. Om ni är fyra personer avger ni en värmeeffekt på nästan 500 watt. Jämför med en spisplatta som ger 1000 watt. Dina elektriska apparater, som kylskåp, frys, spis, tv och lampor, avger värme. Tre grader gratis Vid dimensionering av värmebehovet utgår man från […]

Läs vidare

Hur ventilation och luftväxling påverkar ditt värmebehov

Du behöver tillföra ny, frisk luft till huset av komfortskäl. Det finns en hel del lukter och fukt som du vädrar ut av hygieniska skäl. Många byggnadsmaterial avger ohälsosamma ämnen. Du måste ventilera ditt hus för att hålla en bra kvalitet på luften inomhus. Självdrag eller mekanisk ventilation Det finns olika sätt att ventilera huset. […]

Läs vidare

Hur husets isolering och täthet påverkar ditt värmebehov

Bra isolering sparar värme Ditt hus värmeisolering beror på materialets tjocklek och värmeegenskaper. Tjock isolering i golv, väggar och tak släpper ut mindre värme en tunn. Mineralull isolerar till exempel mycket bättre än betong. Drivkraften för värmeflödet genom husets isolerskikt är skillnaden i temperatur inne och ute. Otätheter släpper ut värmen Om ditt hus är […]

Läs vidare

Hur väder och vind påverkar ditt värmebehov

Kallt, blåsigt, emellanåt lite sol och möjligen hyfsat varmt. Svensk sommar tänker du? Kanske det, men också förutsättningar för vädret här i landet. Ditt hus läcker värme när det är kallt ute och blåst gör att kall uteluft letar sig in. Ditt värmesystem ska täcka dessa förluster. Samtidigt ska ditt hus släppa in den gratisvärme […]

Läs vidare

6 saker som påverkar värmebehovet i ditt hus

Du behöver värme ditt hus för att skapa trivsel och komfort för dig och din familj. Du vill kunna välja hur du är klädd inomhus och du vill kunna ta en varm dusch när du vill. Din innemiljö ska helt enkelt passa just dina vanor. Detta är utgångspunkten för din uppvärmning och ditt värmebehov. Hur […]

Läs vidare

Ditt värmebehov

Värmebehovet är summan av värmeförluster och tillskott av värme. Värmeförluster är värme som leds ut genom grund, väggar, tak och fönster samt värme som försvinner med ventilationsluften och varmvattnet. Nyttja tillskottet av värme Du får tillskott av värme från solinstrålning och elektriska installationer. En hel del värme kommer också från dig och din familj, det […]

Läs vidare

Byta oljepanna till solfångare

Uppvärmning med solfångare är endast ett komplement. Du får förstås inte lika mycket värme från solen på vintern som på sommaren. Men kostnaden för uppvärmning är idag så pass stor oavsett energislag att du alltid bör fundera över att nyttja solvärme. Solvärmen är gratis och kan ge många fördelar för ditt värmesystem. Solfångare och bergvärmepump […]

Läs vidare

Byta oljepanna till vedeldning

Om du har tillgång till billig ved kan vedeldning vara ett alternativ till oljeeldning. Men det är ingen bra idé att du använder din befintliga oljekombi- eller dubbelpanna till att enbart elda ved i. Kombipannor är inte gjorda för att elda enbart ved. I det fall du överväger att byta till vedeldning bör du skaffa […]

Läs vidare

Byta oljepanna till pelletseldning

Du kan enkelt installera en pelletsbrännare till din oljepanna. Det du ska tänka på är pannans ålder och effektivitet. Ju äldre panna desto lägre verkningsgrad. Det kan vara lönsamt för dig att byta en oljepanna till en pelletspanna om pellets är valet för dig. Den dyrare investeringen kan du tjäna in med bättre bränsleekonomi. Pelletspannor […]

Läs vidare

Byta oljepanna till värmepump

Ett byte från oljepanna och oljeeldning till värmepump innebär inga stora förändringar i ditt hus. Kom bara ihåg att se över din ventilation och din skorsten, du läser mer om det längre ner. Det är din tomt som mer eller mindre påverkas av den del av värmepumpen som hämtar gratisvärme. Störst påverkan ger ytjordvärme som […]

Läs vidare