Byta elkombipanna till pelletseldning

Du kan enkelt installera en pelletsbrännare till din kombipanna som du tidigare kört med elvärme. Det du ska tänka på är pannans ålder och effektivitet. Ju äldre panna desto lägre verkningsgrad.

Det kan vara lönsamt för dig att byta en gammal kombi- eller dubbelpanna till en pelletspanna om pellets är valet för dig. Den dyrare investeringen kan du tjäna in med en bättre bränsleekonomi.

Pelletspannor är bekväma

För att få så hög bekvämlighet som möjligt så kolla upp de speciella pelletspannor som finns. Med en modern pelletspanna kan du överlåta skötsel och underhåll till sotaren, som då tar hand om uraskning och rengöring.

Kolla också om du kan bygga ett större pelletsförråd så har du en anläggning som i stort sköter sig själv.

Pelletsbrännare är enkla att installera

Oftast är det inga problem att montera pelletsbrännare till en kombipanna. Det du ska tänka på är att flamman från brännaren ska ha plats att brinna ordentligt och att det finns bra utrymme för askan. Kolla upp med en installatör av pelletsbrännare vad som passar din panna.

Pellets är ett förnybart bränsle – och billigt

Pellets kostar idag 40 till 50 procent av priset för olja och el. Bränslet tillverkas av ren träråvara och ger inget tillskott av koldioxid till atmosfären vid eldningen.

Läs mer

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: