Byta elkombipanna till värmepump

Ett byte från kombi- eller dubbelpanna till värmepump innebär inga stora förändringar i ditt hus.

Det är din tomt som mer eller mindre påverkas av den del av värmepumpen som hämtar gratisvärme. Störst påverkan ger ytjordvärme som innebär att du lägger kollektorslangar på en meters djup på din tomt.

Bergvärme och sjövärme ger liten påverkan på din tomt och uteluftvärmepumpen påverkar inte tomten alls.

Ger dig gratisvärme

Värmepumpen hämtar värme från berg, mark, uteluft eller från sjöar. Speciellt bergvärmepumparna har blivit populära under de senaste åren.

I värmepumpen tillför du en del el och får tillbaka upp till fem delar värme beroende på under vilka förutsättningar värme avges i ditt hus. Värmepumpens effektivitet mäts med värmefaktorn som är kvoten mellan avgiven värme och tillförd el.

Driftkostnaden för din värmepump blir elpriset delat med årets genomsnittliga värmefaktor. Genomsnittlig värmefaktor över året ligger mellan 2.5 till 3 för en väl fungerande värmepump.

Värmefaktorn är viktig

Värmefaktorn blir högre ju lägre temperatur du behöver hålla på dina värmare (radiatorer, golvvärme, mm). Se alltså till att genomföra energisparåtgärder och trimma ditt reglersystem för bästa funktion på din värmepump. Gör detta innan du investerar så att du kan välja en rätt dimensionerad värmepump.

Läs mer

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: