Minska värmekostnaden

Skaffa bergvärmepump – kostnader och besparing

Här nedanför hittar du ett utdrag ur en undersökning från 117 villaägare som nyligen bytt värmesystem Uppgifterna gäller byte till bergvärmepump:   Om undersökningen Under åren är det över 2.200 villaägare som skickat efter Värmeguiden. Många av dem berättar vad de bytte till, vad det kostade och hur mycket de sparade. Alla dessa uppgifter har jag sammanställt […]

Läs vidare

Byta oljepanna till solfångare

Uppvärmning med solfångare är endast ett komplement. Du får förstås inte lika mycket värme från solen på vintern som på sommaren. Men kostnaden för uppvärmning är idag så pass stor oavsett energislag att du alltid bör fundera över att nyttja solvärme. Solvärmen är gratis och kan ge många fördelar för ditt värmesystem. Solfångare och bergvärmepump […]

Läs vidare

Byta oljepanna till vedeldning

Om du har tillgång till billig ved kan vedeldning vara ett alternativ till oljeeldning. Men det är ingen bra idé att du använder din befintliga oljekombi- eller dubbelpanna till att enbart elda ved i. Kombipannor är inte gjorda för att elda enbart ved. I det fall du överväger att byta till vedeldning bör du skaffa […]

Läs vidare

Byta oljepanna till pelletseldning

Du kan enkelt installera en pelletsbrännare till din oljepanna. Det du ska tänka på är pannans ålder och effektivitet. Ju äldre panna desto lägre verkningsgrad. Det kan vara lönsamt för dig att byta en oljepanna till en pelletspanna om pellets är valet för dig. Den dyrare investeringen kan du tjäna in med bättre bränsleekonomi. Pelletspannor […]

Läs vidare

Byta oljepanna till värmepump

Ett byte från oljepanna och oljeeldning till värmepump innebär inga stora förändringar i ditt hus. Kom bara ihåg att se över din ventilation och din skorsten, du läser mer om det längre ner. Det är din tomt som mer eller mindre påverkas av den del av värmepumpen som hämtar gratisvärme. Störst påverkan ger ytjordvärme som […]

Läs vidare

Byta oljepanna till fjärrvärme

Uppvärmning med fjärrvärme är enkel och bekymmersfritt. Om du har möjlighet att ansluta ditt hus till fjärrvärme installerar du en värmeväxlare i ditt hus. Fjärrvärmeväxlaren ger dig all värme du behöver för uppvärmning och varmvatten. En nackdel med fjärrvärme kan vara att du är låst till en enda leverantör. Kolla upp om fjärrvärme är ett […]

Läs vidare

Dina alternativ till oljeeldning

Om du har oljepanna har du också pannrum och skorsten. Det innebär att du inte får några direkta merinvesteringar oavsett vilket värmesystem du väljer att byta till. Dessutom har du ett vattenburet värmesystem att koppla in ny uppvärmnings på. Som oljeeldare är dina alternativ följande när du vill byta till ett värmesystem med lägre driftkostnader: […]

Läs vidare

Byta elkombipanna till fjärrvärme

Uppvärmning med fjärrvärme är enkel och bekymmersfritt. Om du har möjlighet att ansluta ditt hus till fjärrvärme installerar du en värmeväxlare i ditt hus. Fjärrvärmeväxlaren ger dig all värme du behöver för uppvärmning och varmvatten. En nackdel med fjärrvärme kan vara att du är låst till en enda leverantör. Kolla upp om fjärrvärme är ett […]

Läs vidare

Byta elkombipanna till solfångare

Uppvärmning med solfångare är endast ett komplement. Du får förstås inte mycket värme från solen på vintern som på sommaren. Men kostnaden för uppvärmning är idag så pass stor oavsett energislag att du alltid bör fundera över att nyttja solvärme. Solvärmen är gratis och kan ge många fördelar för ditt värmesystem. Solfångare och bergvärmepump Om […]

Läs vidare
1 2 3 5