Energisparåtgärder

Tips om tilläggsisolering

Enkelt och lönsamt att tilläggsisolera vinden Att tilläggsisolera vinden är en enkel och lönsam åtgärd som du kan göra för att spara energi. Din vind är en förhållandevis stor yta på ditt hus och att ha den välisolerad sparar många kWh. Tilläggsisolera hela huset Har ditt hus bristande isolering? Då är det förstås läge att […]

Läs vidare

Energibesparing steg 3 – Genomför energibesparande åtgärder i ditt hus

Minska värmeförlusterna så du behåller värmen inomhus Taket läcker mycket värme. Om du har mindre isolering på vinden än 20 cm kan du spara mycket värme genom att lägga på dubbla mängden isolering. En jämn temperatur inne sparar värme. Med en konstant innetemperatur kan värmetillskott som personvärme och solinstrålning nyttjas maximalt. Kanske är det lönsamt för […]

Läs vidare