Minska värmekostnaden

Byta elkombipanna till vedeldning

Om du har tillgång till billig ved kan vedeldning vara ett alternativ. Men det är ingen bra idé att du använder din befintliga kombi- eller dubbelpanna till att enbart elda ved i. Dessa pannor är inte gjorda för att eldas med enbart ved. I det fall du överväger att byta till vedeldning bör du skaffa […]

Läs vidare

Byta elkombipanna till pelletseldning

Du kan enkelt installera en pelletsbrännare till din kombipanna som du tidigare kört med elvärme. Det du ska tänka på är pannans ålder och effektivitet. Ju äldre panna desto lägre verkningsgrad. Det kan vara lönsamt för dig att byta en gammal kombi- eller dubbelpanna till en pelletspanna om pellets är valet för dig. Den dyrare […]

Läs vidare

Byta elkombipanna till värmepump

Ett byte från kombi- eller dubbelpanna till värmepump innebär inga stora förändringar i ditt hus. Det är din tomt som mer eller mindre påverkas av den del av värmepumpen som hämtar gratisvärme. Störst påverkan ger ytjordvärme som innebär att du lägger kollektorslangar på en meters djup på din tomt. Bergvärme och sjövärme ger liten påverkan […]

Läs vidare

Dina alternativ till elvärme i kombi- eller dubbelpanna

Om du värmer ditt hus med el i en kombi- eller dubbelpanna har du förmodligen både skorsten och pannrum. Dessa pannor är ju också gjorda för att du ska kunna elda med andra bränslen som ved eller olja. Eftersom du har ett vattenburet värmesystem, pannrum och skorsten kan du välja fullt ut mellan dessa alternativ: […]

Läs vidare

Byta elpanna till solfångare

Uppvärmning med solfångare är endast ett komplement. Du får förstås inte mycket värme från solen på vintern som på sommaren. Men kostnaden för uppvärmning är idag så pass stor oavsett energislag att du alltid bör fundera över att nyttja solvärme. Solvärmen är gratis och kan ge många fördelar för ditt värmesystem. Solfångare och bergvärmepump Om […]

Läs vidare

Byta elpanna till pelletseldning

Pellets kan vara ett alternativ till din elpanna. Pelletseldning förutsätter att du har pannrum och skorsten. Pelletslagret kan också kräva ett ganska stort utrymme nära ditt pannrum. Det är alltså en ganska stor åtgärd att byta från elpanna till pellets. Pelletspannor är bekväma För att få så hög bekvämlighet som möjligt bör du kolla upp […]

Läs vidare

Byta elpanna till vedeldning

Om du har tillgång till billig ved kan vedeldning vara ett alternativ. Men du måste nog vara en riktig entusiast för att konvertera från elpanna till vedeldning. Du måste troligen bygga om i ditt hus för att få till ett pannrum och en skorsten. Du behöver ha plats för ved och för en rejäl ackumulatortank. […]

Läs vidare

Byta elpanna till värmepump

Om du funderar på att byta din elpanna mot en värmepump blir det inga stora förändringar i ditt hus. Värmepumpen likar en elpanna till både utseende och storlek. Det är din tomt som mer eller mindre påverkas av den del av värmepumpen som hämtar gratisvärme. Störst påverkan ger ytjordvärme som innebär att du lägger kollektorslangar […]

Läs vidare

Byta elpanna till fjärrvärme

Uppvärmning med fjärrvärme är enkel och bekymmersfritt. Om du har möjlighet att ansluta ditt hus till fjärrvärme installeras en värmeväxlare i ditt hus. Fjärrvärmeväxlaren ger dig all värme du behöver för uppvärmning och varmvatten. En nackdel med fjärrvärme kan vara att du är låst till en enda leverantör. Kolla upp om fjärrvärme är ett alternativ […]

Läs vidare

Dina alternativ till elpanna

Om du funderar på att byta ut din elpanna har du många möjligheter. Du har ett vattenburet värmesystem och de alternativ som inte kräver ombyggnader i ditt hus är fjärrvärme värmepump I det fall du är intresserad av en värmepanna behöver du förmodligen bygga en skorsten och du behöver utrymme för ett pannrum, och dina […]

Läs vidare