Energi och effekt

Energi och effekt är två olika fysikaliska begrepp. Effekten är hastigheten för energiomvandlingen. Effekten beskriver hur snabbt energiomvandlingen sker.

Energi är produkten av effekt och tid

Energi = Effekt x Tid

Enheter för energi och effekt

Energi mäts i grundenheten joule (J). En joule energi är en mycket liten energimängd. Det går till exempel åt drygt 4 joule att värme ett gram vatten en grad.

Effekten mäts i watt (W). Om energimängden en joule omvandlas under tiden en sekund (s) är effekten en watt.

Vad är kWh?

När man talar om värmebehov och värmeanvändning i hus används ofta enheten kilowattimme (kWh) för energi. Så här härleds enheten kWh:

Energi = Effekt x Tid

1 J = 1 Ws

1 timme (h) = 3.600 s

1 Wh = 3.600 Ws = 3.600 J

1 kWh = 1.000 Wh = 3.600.000 J = 3.600 kJ = 3,6 MJ

Prefix för stora mått

Eftersom energibegreppet spänner över både små och stora mått används ofta prefix före enheterna. Prefixen anger enhetens storlek och delas ofta in i tusental.

k kilo 1.000 – 103
M mega 1.000.000 – 106
G giga 1.000.000.000 – 109
T tera 1012
P peta 1015
E exa 1018

Exempel på energi och effekt

Enheten kWh passar när du enkelt vill räkna ut energi och effekt. En spisplatta med effekten 1 kW som är på i en timme förbrukar 1 kWh el.

Om ditt hus behöver 20.000 kWh för uppvärmning och varmvatten är medeleffektbehovet över året 2,3 kW (20.000 kWh / 8.760 h).

Läs mer om energi, värme och effekt här

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: