Energibesparing steg 3 – Genomför energibesparande åtgärder i ditt hus

Minska värmeförlusterna så du behåller värmen inomhus

Taket läcker mycket värme. Om du har mindre isolering på vinden än 20 cm kan du spara mycket värme genom att lägga på dubbla mängden isolering.

En jämn temperatur inne sparar värme. Med en konstant innetemperatur kan värmetillskott som personvärme och solinstrålning nyttjas maximalt. Kanske är det lönsamt för dig att skaffa en modernt reglersystem.

Testa själv och se resultatet av din energibesparing

Läs mer om åtgärder för energibesparing

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: