Energiformer

Energiprincipen säger att energi enbart kan omvandlas mellan olika energiformer.

El produceras genom att energi omvandlas i flera steg. Kemisk energi i ett bränsle omvandlas till termisk energi (värme) genom förbränning. Den termiska energi överförs till vatten för att producera högtrycksånga.

När ångan expanderar i en turbin omvandlas en del av den termiska energin till rörelseenergi i turbinen. Den mekaniska rörelseenergin omvandlas till elektrisk energi i generatorn. Resterande värmeenergi i ångan kyls bort när ångan kondenseras till vatten – som ger ”spillvärme” till exempelvis fjärrvärme – för att åter ledas till ångproduktion i en ny cykel.

I ditt hus omvandlas kanske den elektriska energin till termisk energi, för att värma ditt hus.

I din kropp omvandlas kemisk energi i form av mat och dryck till mekanisk energi  och värme, eller kanske till annan kemisk energi att lägga runt magen.

Exempel på energiformer

  • Mekanisk energi (rörelseenergi, lägesenergi)
  • Elektrisk energi
  • Kärnenergi (kärnkraft)
  • Strålningsenergi
  • Kemisk energi (livsmedel, bränslen)
  • Termisk energi (värme)

Läs mer om energi, värme och effekt här

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: