Energiprincipen

Energi kan inte skapas eller förbrukas

Du känner säkert till energiprincipen, den viktiga naturlagen som säger att energi inte kan skapas och inte förstöras. Det innebär att energimängden i ett system är konstant och energi inte kan förbrukas utan endast omvandlas mellan olika energiformer.

Det är alltså ett språkligt misstag att tala om energiproduktion, energiförbrukning eller energikonsumtion.

Energianvändning eller energiomsättning passar bättre.

Läs mer om energi, värme och effekt här

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: