Hur byggfel påverkar ditt värmebehov

Byggfel kan orsaka stora värmeförluster och ska åtgärdas. De fel som kan uppstå är köldbryggor som leder ut värme genom isolerskiktet eller stora otätheter som ger kalldrag.

Andra problem med byggfel kan vara att fukt tillåts tränga ut genom isolerskiktet och kondensera vid avkylning. Detta orsakar fuktskador.

Kolla köldbryggor med värmekamera

Idag finns många företag som kan kartlägga dina värmeförluster och köldbryggor med värmekameror. Värmekameran fotograferar ditt hus och eventuella brister i ditt isolerskikt framträder.

Om du misstänker att ditt hus har vissa delar med värmeläckage är det en bra idé att kolla upp det med en värmekamera. Tecken på värmeförluster kan vara kalla partier på golv eller väggar. Dagar med rimfrost kan du kolla om det finns delar av yttervägg som inte är frosttäckta.

Åtgärda byggfel

Om du ska genomföra åtgärder på tak eller yttervägg är det läge att kolla upp om du kan åtgärda byggfel och förbättra isoleringen på ditt hus.

Läs mer

Fem andra faktorer som påverkar ditt värmebehov:

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: