Hur husets isolering och täthet påverkar ditt värmebehov

Bra isolering sparar värme

Ditt hus värmeisolering beror på materialets tjocklek och värmeegenskaper. Tjock isolering i golv, väggar och tak släpper ut mindre värme en tunn. Mineralull isolerar till exempel mycket bättre än betong.

Drivkraften för värmeflödet genom husets isolerskikt är skillnaden i temperatur inne och ute.

Otätheter släpper ut värmen

Om ditt hus är otätt och kall uteluft läcker in ska denna luft värmas till den temperatur du har inomhus. Alltså ökar ditt värmebehov. Då är det viktigt att huset är tillräckligt tätt för att hejda detta onödiga utbyte av värmd inneluft.

U-värde anger förmågan att isolera

Du kanske har stött på begreppet U-värde, eller k-värde som det hette tidigare. U-värdet är ett mått på hur mycket värme som passerar en kvadratmeter av ett byggnadsmaterial när temperaturskillnaden är en grad. Enheten är W/m²,°C.

U-värdet för ett material beror på materialets förmåga att leda värme och vilken tjocklek materialet är.

U-värde för några material

Material
Tjocklek
Värmeledningstal
U-värde
mm
W/m,°C
W/m²,°C
betong
200
1,7
8,5
tegel
200
0,60
3,0
trä
200
0,14
0,70
mineralull
200
0,038
0,19
2-glasfönster
3,0
3-glasfönster
1,3

Läs mer

Fem andra faktorer som påverkar ditt värmebehov:

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: