Tips om tilläggsisolering

Enkelt och lönsamt att tilläggsisolera vinden

Att tilläggsisolera vinden är en enkel och lönsam åtgärd som du kan göra för att spara energi. Din vind är en förhållandevis stor yta på ditt hus och att ha den välisolerad sparar många kWh.

Tilläggsisolera hela huset

Har ditt hus bristande isolering? Då är det förstås läge att tilläggsisolera. Börja med vinden, det är enklast och ger störst besparing.

Passa på att tilläggsisolera väggarna om du ska åtgärda fasaden. Rådet är att tilläggsisolera utvändigt. Då blir väggkonstruktionen varm och riskerna med fukt minskar betydligt. Om du isolerar på insidan så kolla tätskiktet ordentligt.

Använd rätt isolering

Lösull passar till vinden. Det går snabbt att blåsa ut och lösullen täcker väl och minimerar risken för köldbryggor.

Om du ska isolera mindre ytor så passar isolerskivor bäst. Komihåg att förskjuta skarvarna och täta springor.

Hur mycket ska jag tilläggsisolera?

På vinden bör det vara lönsamt att totalt ha upptill 500 mm isolering. Om du idag har 150 mm isolering lägger du på 350 mm. Rådgör med tillverkare av isolering som också ger dig utförligare kalkyler på kostnader och energibesparing.

Läs mer

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: