Trimma termostaterna och minska ditt värmebehov

Har du en eller flera radiatorer (värmeelement) som är kalla? Om ditt värmesystem är i obalans kompenserar du troligen med mer värme i vissa delar av huset och du får stora värmeförluster. Kalla radiatorer beror oftast på

  • kärvande termostater
  • luft i någon radiator

Trimma dina termostater

Du kan trimma termostaterna genom att vrida på dem då och då. Gärna under sommaren så att du vet att de fungerar när det blir vinter.

Om du misstänker att termostaterna inte fungerar kan du prova att skruva isär den och för hand försöka rucka och flytta på stiftet, den fjäderbelastade delen inne i termostatventilen. Skaffa en ny om den inte lossnar.

Termostatventilen ska minska radiatorns värmeeffekt när det finns gratisvärme. Kolla att termostaten verkligen stänger. Om de inte stänger drar radiatorn värme även då du har mindre värmebehov. Det är givetvis en energiförlust.

Lufta radiator

Om du har ojämn värme i ditt hus och på dina radiatorer är det mest troligt att du har en luftficka i någon radiator. Då kan vattenflödet i systemet förändras så att du får mer vatten (och värme) till en radiator och mindre vatten till en annan.

Börja alltså alltid med att lufta dina radiatorer. Öppna luftningsventilen med luftningsnyckel. Finns det luft hör du hur den pyser ut. Efter ett tag kommer det vatten och då drar du igen ventilen.

Dimensionering av värmesystemet

Vid installation av radiatorsystem har varje radiator dimensionerats genom en beräkning av värmeeffekt och vattenflöde. Det brukar anges som kv-värde på installationsritningen.

Temperaturen på det vatten som leds fram till dina radiatorer bestäms av hur kallt det är ute. Om du har en manuell shunt får du öka temperaturen på radiatorkretsens vatten för hand. Ett reglersystem känner av utetemperaturen och ibland även innetemperaturen och ställer in shunten därefter.

Radiatorns termostat ska strypa vattenflödet när det finns gratisvärme att nyttja, för att minska värmeeffekten.

Läs mer

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: