Vad är energi?

Allt som händer innebär att energi omsätts och att energi omvandlas mellan olika former. Energibegreppet är nära förknippat med rörelse, som till exempel massor i rörelse (kinetisk energi), elektriska partiklar i rörelse (elektrisk energi) eller atomer och molekyler i rörelse (termisk energi, värme).

Grundprincipen är att energi varken kan skapas eller förstöras – utan enbart omvandlas mellan olika former.

Energi kan lagras på olika sätt

Den lagrade energin i ett vattenmagasin är ett tydligt exempel. När vattnet i magasinet tillåts strömma genom vattenkraftverkets turbiner omvandlas lägesenergin till mekanisk rörelseenergi.

Livsmedel och bränslen lagrar energi i kemisk form. Energiinnehållet i olja kan omsättas och driva våra bilar.

Läs mer om energi, värme och effekt här

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: