Värme och temperatur

Du associerar säkert temperatur med varma eller kalla föremål. Temperatur är alltså en jämförelse mellan olika föremål eller system.

Du har troligen erfarenhet av att metallföremål i en varm bastu är väldigt varma, men att luften och lavarna är upplevs vara betydligt svalare. Trots att de uppenbarligen har samma temperatur. Det är här värmebegreppet kommer in.

Vad är värme?

En värmemängd är en kvantitet. Orsaken till att metallföremål känns varmare i bastun är de har förmågan att överföra mera värme än luft och trä.

I fysikalisk mening är värme rörelseenergi hos atomerna eller molekylerna i ett ämne.

Vad är temperatur?

Temperatur är ett kvalitetsmått på värme och värmerörelse. Temperaturbegreppet är endast intressant när det finns skillnader i temperatur.

Värme kan endast överföras mellan två föremål (eller två system) om de har olika temperatur.

Det naturliga förloppet är att två system med olika temperatur kommer att sträva efter att utjämna temperaturskillnaden om de står i kontakt med varandra.

Detta är orsaken till att våra hus läcker värme. Det vi kan göra är att förhindra värmeläckaget så långt det är möjligt. Och vi täcker upp värmeförlusten genom att tillföra ny värme med hjälp av våra värmesystem.

Läs mer om energi, värme och effekt här

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: