Värmeförluster genom husets fönster

Fönstret är den del av husets klimatskal som har sämst värmeisolering. Måttet på en byggnadsdels isolerförmåga är U-värdet, som anger hur stor värmeeffekt som läcker ut på en kvadratmeter när temperaturskillnaden är en grad.

Tvåglasfönster har u-värde på 3,0 W/m²,°C och en normalt isolerad vägg 0,3. Moderna energisnåla treglasfönster har U-värde under 1.

Fönster släpper in solvärme

Husets fönster bidrar till att släppa in solstrålningen. Värmetillskottet från solinstrålning kan vara betydande. Du bör därför sträva efter att släppa in så mycket solvärme som möjligt under dagen, och förhindra värmen från att läcka ut på natten (genom att använda persienner eller rullgardiner).

Ett sätt att spara energi är att se till att så mycket solvärme som möjligt kommer huset tillgodo. Du kan kolla om det finns träd, buskar eller byggnadsdelar som skuggar och se efter om instrålningen kan ökas.

Utnyttjar ditt värmesystem gratisvärmen?

Det är viktigt att värmesystemet kan minska den tillförda värmen när det finns gratisvärme som solvärme att använda (gratisvärme kommer också från personer och elektriska installationer). Om värmesystemet inte reglerar ner värmen uppstår övertemperaturer och då kanske du öppnar ett fönster och ventilerar ut överskottsvärmen. Då blir värmeförlusten än större.

Generellt kan ett modernt reglersystem minska värmebehovet med 10-15 procent genom att konstant hålla inomhustemperaturen på önskat antal grader och att i största möjliga utsträckning tillvarata gratisvärmen.

Minska kyleffekten från kallraset

Den kalla fönsterytan ger upphov till så kallat kallras, dvs att avkyld luft ”rasar ner” längs fönstret och väggen och ner på golvet. Ofta placeras radiatorer under fönster för att den uppåtstigande värmen ska motverka kallraset. Om kallraset får överhand kompenserar de flesta denna kylande effekt med att öka inomhustemperaturen för att behålla komforten. Det innebär förstås en värmeförlust.

Tvåglasfönster ger kallras och om man hindrar varmluften som stiger från elementet (blomkrukor, gardiner, mm) kan kalluften komma ner på golvet.

Moderna högeffektiva treglasfönster ger inget kallras. Genom att byta fönster från tvåglas- till treglasfönster kan husägaren spara energi på minskade värmeförluster från fönstret och förmodligen också spara energi på att kunna sänka inomhustemperaturen då den inre fönsterytan är varmare och därmed minskar kallras och ökar den upplevda (temperatur)komforten.

Byta fönster

Det lönar sig sällan att byta fönster enbart för att spara energi. Men om det är dags att byta fönster är det läge att räkna på och kolla upp de mest energieffektiva fönstren.

Du kan byta ut ett glas mot en tvåglasfönsterkassett som då monteras i befintliga fönster. Detta kan vara lönsamt ur energisparsynpunkt.

Ytterdörren då?

Ytterdörrar är en relativt sätt liten del av huset och har därför försumbara värmeförluster via värmeledning. Däremot släpper vi ju in en hel del kall uteluft när dörren öppnas och stängs. Något slags vindfång vid ytterdörrar kan därför minska den mängd luft som smiter in och minska värmeförlusten.

Hur försvinner värmen från ditt hus?

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: