Värmeförluster genom husets väggar

Äldre hus har 10-15 cm isolering i väggarna. Nybyggda hus har ofta mer än 30 cm isolering. Tilläggsisolering av väggar är kostsamt då fasaden ofta ska bytas och fönster behöver ”flyttas ut” för att inte se insjukna ut. Men om man behöver renovera sin fasad är det läge att kolla upp lönsamheten att öka på isoleringen.

Tilläggsisolera utvändigt eller invändigt?

Det går också att isolera invändigt, men det måste kollas från fall till fall och beror på hur huset är byggt. Tumregeln vid tilläggsisolering är att hålla konstruktionen varm, dvs att isolera utvändigt. Då minimeras risken för framtida fuktproblem.

Det är svårare att kolla isoleringskvalitet i ytterväggar. Isoleringen kan ha sjunkit ihop eller börjat glipa. Särskilt spånisolering tenderar att sjunka ihop med tiden.

Om du misstänker brister i isoleringen kan det märkas genom att delar av innerväggen känns kallare. En kall dag kan du kolla utvändigt om några delar av väggen är frostbelagd och andra inte. Då kan du misstänka glipor, byggfel och bristfällig isolering på ytor som är frostfria.

Kolla värmeläckaget i väggen

Ett annat sätt är att låta termografera huset. Då värmefotograferas huset och större värmeläckage kan hittas. Utifrån denna information kan man räkna på värmeförlusten och avgöra om och var tilläggsisolering eller annat åtgärd är lönsam.

Hur försvinner värmen från ditt hus?

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: