Värmeförluster genom husgrunden

Husets grund kan vara platta på mark, krypgrund eller källare.

Värmeförlusten genom grunden vid platta på mark är relativt liten eftersom grunden har direktkontakt med marken, som håller 5-8 grader året om. Att vidta energisparåtgärder är svårt och antagligen onödigt.

Se upp med krypgrunden

Krypgrunden eller plintgrunden gör golvet till en extra yttervägg. Det är det möjligt att genomföra energisparåtgärder genom tilläggsisolering. Eftersom det är mer komplicerat med fukt, värme och ventilation i krypgrunden är rådet att du alltid anlitar fackman innan några åtgärder genomförs i krypgrunden.

Fukt i källare

Detsamma gäller för källare, kontakta fackman innan du gör något. Åtskilliga källare har drabbats av fukt- och mögelproblem när tidigare oanvända källarytrymmen har byggts om till uppvärmda ytrymmen.

Här är det marken utanför och fuktförhållande som gör det vanskligt att tilläggsisolera invändigt. Dräneringen av källargrunden och tätskiktets skick är avgörande för resultatet.

Hur försvinner värmen från ditt hus?

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: