Värmeförluster genom taket

Taket är relativt sätt en stor del av husets klimatskal och värmeförlusterna utgör en stor andel av husets totala värmeförlust.

Eftersom varm luft stiger är temperaturen ofta högre vid innertaket. Yttertaket är dessutom helt exponerat för den kalla natthimlen. Det ger ökad avkylning på grund av värmestrålning.

Detta sammantaget ger att värmeförlusten från taket blir större eftersom temperaturskillnaden är större.

Hur mår din isolering?

Isoleringen av vindsbjälklaget är avgörande för värmeförlusten. Det gäller isoleringens tjocklek och material, samt kvaliteten på isoleringen. Har du koll på om det finns springor eller om isoleringen sjunkit ihop?

Du bör därför kolla isoleringen, täta till skarvar och fylla igen springor. I många hus är isoleringen 15-20 cm. Då är det lönsamt att tilläggsisolera så att man får en isolering som är närmare en halvmeter tjock. Här på Varmahus.se kan du räkna ut hur mycket du sparar på att tilläggsisolera vinden.

Tilläggsisolering kan göras med lösull som man blåser upp och som effektivt täcker hela ytan och minimerar risken för glipor.

Hur försvinner värmen från ditt hus?

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: