Verkningsgrad

Verkningsgraden är ett mått på hur mycket energi som tillgodogörs vid en energiomvandling.

Verkningsgraden uttrycks som nyttig, användbar energi i förhållande till tillförd energi. Verkningsgrader anges ofta i procent.

Ju högre verkningsgrad desto effektivare energiomvandling. Om verkningsgraden är 70 procent innebär det av förlusten (icke användbar energi) är 30 procent.

Exempel på hur du räknar med verkningsgrader

När en liter olja förbränns bildas omkring 10 kWh. Om oljepannan tar till vara 8 kWh för uppvärmning av ett hus är verkningsgraden för oljepannan 80 procent (8/10).

Om verkningsgraden på en pelletspanna är 75 procent måste pellets motsvarande 120 kWh eldas för att producera 90 kWh värme till huset. 30 kWh förloras alltså i rökgasen och värmeförluster från pannan.

Läs mer om energi, värme och effekt här

Stefan Nilsson – varmahus.se

Hej, Stefan Nilsson här. Det är jag som skriver det mesta här på sajten. Skriv en kommentar eller hör av dig om du undrar något. Förresten, du har väl hämtat Värmeguiden?

Skriv en kommentar: